ಜೋತಿಷ್ಯ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ಶುಭೋದಯ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದ ಋತು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ‌ 08.23 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ. 26/10/2021 ಮಂಗಳವಾರ ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿನಪೂರ್ಣ. ಯೋಗ: ಶಿವ 25.30 ಕರಣ :ತೈತುಲ 08.23 ಗರಜ 21.39 ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06.13 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 17.54 ರಾಹುಕಾಲ: 14.59-16.26 ...

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ಓಂ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶುಭೋದಯ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದ ಋತು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ 25/10/2021 ಸೋಮವಾರ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ 28.10 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ. ಯೋಗ:ಪರಿಘ 24.35 ಕರಣ :ಕೌಳವ 19.04 ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06.13 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 17.55 ರಾಹುಕಾಲ:07.40-09.08 ಯಮಘಂಡಕಾಲ:10.36-12.04 ಗುಳಿಕಕಾಲ:13.31-14.59 ಅಮೃತಘಳಿಗೆ:06.13-07.39 09.26-10.35 20.38-23.49 27.02-27.49 ಎಲ್ಲರಿಗೂ...

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶುಭೋದಯ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದ ಋತು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತೃತೀಯ ತಿಥಿ 27.01 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ. 23/10/2021 ಶನಿವಾರ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ 21.52 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ. ಯೋಗ: ವ್ಯತಾಪತಾ 22.31 ಕರಣ: ವಾಣಿಜ 13.43 ಭದ್ರ 27.01 ಸೂರ್ಯೋದಯ:...

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ಓಂ ದೇವಾನೀಕಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ಶುಭೋದಯ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದೃತು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ 24.29 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಆರಂಭ. 22/10/2021 ಶುಕ್ರವಾರ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ 18.55 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ. ಯೋಗ: ಸಿದ್ಧಿ 21.38 ಕರಣ: ತೈತುಲ 11.19 ಗರಜ 24.29 ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06.12 ...

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೇ ನಮಃ ಶುಭೋದಯ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದ ಋತು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಥಮ ತಿಥಿ 22.15 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ,ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ ಆರಂಭ. 21/10/2021 ಗುರುವಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ 16.16 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ. ಯೋಗ: ವಜ್ರ 20.59 ಕರಣ: ಬಾಳವ 09.17 ಕೌಳವ 22.15 ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06.12 ...

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ ಶುಭೋದಯ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದ ಋತು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಹುಣ್ಣಿಮೆ 20.26 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಥಮ ತಿಥಿ ಆರಂಭ. 20/10/2021 ಬುಧವಾರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ 14.01ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ. ಯೋಗ: ಹರ್ಷಣ 20.38 ಕರಣ: ಭದ್ರ 07.41 ಭವ 20.26 ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06.12 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:...

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ಓಂ ಶರ್ವತನಯಾಯ ನಮಃ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದೃತು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ 18.07 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ. 18/10/2021 ಸೋಮವಾರ ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ 10.48 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ. ಯೋಗ: ಧ್ರುವ 20.57 ಕರಣ: ತೈತುಲ 18.07 ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06.11 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 17.58 ...

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಶುಭೋದಯ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದೃತು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ 17.39ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ. 17/10/2021 ರವಿವಾರ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ 09.52 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ. ಯೋಗ: ವೃದ್ಧಿ 21.38 ಕರಣ: ಬಾಳವ 17.39 ಕೌಳವ 29.49 ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06.11 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:...

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ಓಂ ವಾಣೀಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಶುಭೋದಯ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದೃತು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ 17.37 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ. 16/10/2021 ಶನಿವಾರ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ 09.21 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ. ಯೋಗ: ಗಂಡ 22.39 ಕರಣ: ಭದ್ರ 17.37 ಭವ 29.35 ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06.11 ...

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ಓಂ ಇಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಶುಭೋದಯ ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದೃತು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದಶಮಿ ತಿಥಿ 18.02 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ. 15/10/2021 ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ 09.15 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ. ಯೋಗ: ಶೂಲ 24.01 ಕರಣ :ತೈತುಲ 06.24 ಗರಜ 18.02 ವಾಣಿಜ 29.46 ...
- Advertisement -

Latest News

ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಗೆಲುವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ – ಎಸ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ

ಸಿಂದಗಿ: ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಿ.ಮನಗೂಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ದುಡಿದು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಆದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ...
- Advertisement -
close
error: Content is protected !!