ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೇ? ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಂತೆ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಕಳೆಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ, ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು (Pros and Cons) ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಬಳಕೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ.

ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

 • ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಳೆಗಳು ನೀರು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಳುವರಿ: ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೃಷಿಯು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕಗಳಂತೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಅನುಕೂಲ: ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು:

 • ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ: ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಬಳಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವ. ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಜಲಮೂಲಗಳ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
 • ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಳು: ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಳೆನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
 • ಸಸ್ಯನಾಶಕ ನಿರೋಧಕತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬಳಕೆಯು ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವು ಕಳೆಗಳು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಳೆನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಬೆಳೆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು, ಇದು ಸಸ್ಯನಾಶಕ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಡಿಕೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇದು ಆದಾಯದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳು:

ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅನೇಕ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ, ಇದು ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

- Advertisement -
 • ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM): ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವಿವಿಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ IPM ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಬೆಳೆ ಸರದಿ: ಬೆಳೆ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಟಗಳ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆವರಿಸುವಂತೆ ಬೆಳೆಸುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು, ಹಾಯಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೃಷಿಯು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಅವು ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ-ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯು ಅನೇಕ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳಾದ IPM, ಬೆಳೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳೆರಡನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು.

Related

ಕಲಿಕಾ ಭಾಗ್ಯ (ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್) ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಲಿಕಾ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕಿಮ್(scheme) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ (Labour...

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿವುದು ಹೇಗೆ?: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ...

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ...
close
error: Content is protected !!
Join WhatsApp Group