spot_img
spot_img

ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ‌ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರೆ ಮಹಾತ್ಮರು.

Must Read

spot_img

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲಿ ?

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೂ ದೇಹಶಕ್ತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ, ಯೋಗದಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ದೇಹಶಕ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ದೇಹಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವರಿಯಲಾಗದೆ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಸೋ, ಮಾರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿದೇಶದೆಡೆಗೆ ನಡೆದರು. ವಿದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರಿಯನ್ನು ಕರೆದರು. ಈಗಿದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

ಇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಬಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಇದರ ಮೂಲವೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆದರೂ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬೆಳೆಸೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲವೆ? ಇಡೀ ದೇಶವೇ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುವಾಗ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿರೋವಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯೆ?.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದವರನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ರೌದ್ರ ರೂಪ ತೋರಿಸಿದ ಮಾರಿಯನ್ನು ಹಣದಿಂದ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದಲೆ ತಿಳಿದು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹಲವಾರು ದೇವತಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಿದೆ. ಜನರ ಬಾವನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ದ ನಡೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಬಂದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವೆನ್ನಬಹುದಷ್ಟೆ.

“Prevention is better than care ,cure” ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಂತ ರೋಗವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆ? ರೋಗ ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರೋದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡಲಾಗದೆ, ವಿದೇಶಿಗಳ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ನಡೆದವು. ಸ್ವದೇಶಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವು,ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳೇ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗು ಪೋಷಕರ ಸಮಯ ಹಾಗು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾದರು.

ಬಹಳ ಬೇಗ ಬುದ್ದಿವಂತರಾದರೆ ಉತ್ತಮ ವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೂ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಈಗ ತಿರುಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ ದ ಕೊರತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಂದರೆ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ದೇವರು. ಹಣ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್?ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಜನರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆಯೆ?

ಮೇಲಿನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಸಾಲದ ಪಟ್ಟಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಂದು ಹಿಂದೆ ನಿಂತರು. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮಹಾತ್ಮರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಋಣವೆ ಬೇರೆ,ಸಾಲವೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ನಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ವಾದ ಜ್ಞಾನದೇವತೆ ಕಾಣದಾದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಹುದೆ?

ಜ್ಞಾನದೇಗುಲಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ.ಹೀಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಬೇಕಿದೆ.

ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನದ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತು ಹೊರಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಅಡಗಿರುವ ಒಳಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನೂ ಆಳ ಆಗಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಈಗ ಕಾಣಲು ಕಷ್ಟವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದೇನೋ? ನಡೆಯಲುಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತ್ರೀ ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದೇ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಆಳಬಹುದು.

ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗಷ್ಟೇ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ.ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶತ್ರುವಾದರೆ ಅಧರ್ಮದ ಫಲ ಅವಳೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಕಾಣದ ಕುರುಡುತನ ಅಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಯ ಜ್ಞಾನವಿದೆ,ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ಯನ್ನು ಹಿಂದುಳಿಸಿದರು. ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪುರುಷರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಸ್ತ್ರೀ ಯನ್ನು ಆಳಿದರು.

ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನದೇವತೆಯೇ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರುವಾಗ ,ಮಾನವ ಎಷ್ಟೇ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಸಿದರೂ ಅದು ತಲುಪುವುದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳೋದಾದರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ದುಡಿ. ದುಡಿಯದೆ ,ನಡೆಯದೆ ಆಳಿ ಅಳಿಸಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ನಾರಿ ಹೋಗಿ ಮಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ‌ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ.ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು? ನಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ಹಣದಿಂದ ರೋಗ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಣ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ ರೋಗವೂ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ರೋಗ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಸಾಕು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣ ಉದಯಭಾಸ್ಕರ, ಬೆಂಗಳೂರು

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಧಿವಶ- ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಂಬನಿ

ಬೆಂಗಳೂರು- ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅರಭಾವಿ ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಗ್ರ...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -
close
error: Content is protected !!